Hlavní stránka
Kontakt
       P O Z V Á N K A

Na členskou schůzi Zemědělského družstva Hřivice, která se koná

19. června 2015 v 17.00 hodin

V jídelně Zemědělského družstva Hřivice

                     Program:
                         1. Zpráva představenstva, projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014
                         2. Zpráva kontrolní komise
                         3. Diskuse 
                         4. Doplňující volby do představenstva a kontrolní komise
                         5. Rozhodnutí o námitkách vyloučených členů Zemědělského družstva Hřivice
                         6. Závěr

                                     za představenstvo

                                                                                                                                         Vladislav Cyprián
                                                                                                                                  předseda představenstva
                                                                                                                             Zemědělského družstva Hřivice

                               V Hřivicích dne 29.05.2015