Hlavní stránka
Kontakt
       P O Z V Á N K A

Na členskou schůzi Zemědělského družstva Hřivice, která se koná

19. června 2014 v 17.00 hodin

V jídelně Zemědělského družstva Hřivice


            Program:
                                1. Zpráva představenstva, projednání a schválení účetní závěrky za rok 2013
                                2. Zpráva kontrolní komise
                                3. Diskuse
                                4. Projednání a schválení úprav stanov dle Nového občanského zákoníku
                                5. Závěr

                                     za představenstvo

                                                                                                                                         Vladislav Cyprián
                                                                                                                                  předseda představenstva
                                                                                                                             Zemědělského družstva Hřivice

                               V Hřivicích dne 02.06.2014