Hlavní stránka
Kontakt
       P O Z V Á N K A

Na členskou schůzi Zemědělského družstva Hřivice, která se koná

17. června 2016 v 17.00 hodin

V jídelně Zemědělského družstva Hřivice

                     Program:
                         1. Zpráva představenstva, projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015
                         2. Zpráva kontrolní komise
                         3. Diskuse 
                         4. Závěr

                                     za představenstvo

                                                                                                                                         Vladislav Cyprián                                      Ing. Miroslav Svoboda
                                                                                                                                  předseda představenstva                            místopředseda  představenstva
                                                                                                                             Zemědělského družstva Hřivice                        Zemědělského družstva Hřivice     

                               V Hřivicích dne 27.05.2016