Hlavní stránka
Kontakt
       P O Z V Á N K A

Na členskou schůzi Zemědělského družstva Hřivice, která se koná

16. června 2017 v 17.00 hodin

V jídelně Zemědělského družstva Hřivice

                     Program:
                         1. Zpráva představenstva, projednání a schválení účetní závěrky za rok 2016
                         2. Zpráva kontrolní komise
                         3. Volba nových členů představenstva a kontrolní komise
                         4. Diskuse 
                         5. Závěr

                                     za představenstvo

                                                                                                                                         Vladislav Cyprián                                      Ing. Miroslav Svoboda
                                                                                                                                  předseda představenstva                            místopředseda  představenstva
                                                                                                                             Zemědělského družstva Hřivice                        Zemědělského družstva Hřivice     

                               V Hřivicích dne 29.05.2017